facebook twitter youtube googleplus
on/off

Άγιος ΒασίλειοςΑξιοθέατα: Εκκλησίες και Ιερές Μονές στον Άγιο Βασίλειο

Εκκλησίες

Με το από 14.12.1911 Β.Δ. ορίστηκε ως ενοριακός Ναός «ο Άγιος Βασίλειος», στον οποίο ανήκαν τα παρεκκλήσια α) Ζωοδόχος Πηγή, β) Άγιος Σώζων, γ)Άγιος Νικόλαος, δ) Αγία Τριάς, ε) Άγιος Γεώργιος και στ) το Νεκροταφείο «ο Άγιος Βασίλειος».

 

ag-vasileiosΆγιος Βασίλειος: Σε περίβλεπη θέση βρίσκεται ο περικαλλής ιερός Ναός «Άγιος Βασίλειος», που είναι πολιούχος του χωριού. Ο Ναός αυτός είναι νεώτερος. Κτίστηκε το 1899. Είναι μια απλή μονόκλιτη κεραμοσκεπής Βασιλική κτισμένη με πέτρα και άσχετος με τον υπάρχοντα στο Νεκροταφείο παλαιό ναΐσκο του Αγίου Βασιλείου.

Ο Ξύδης Γ. Ιωάννης πούλησε «την αναλογίαν του επί του έμπροσθεν αυτού και πλησίον της οικίας Ι. Παπανδρέου κειμένου αλωνίου αντί ολικού τιμήματος δραχμών 25» στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου.

Επίσης οι: Πίπιλος Αθανάσιος και Δημογέροντας Θεοφάνης πούλησαν ένα αλώνι κοινό, που βρισκόταν έξω από τον Ι. Ναό προς το μεσημβρινό μέρος, οριζόμενον Α. με δρόμο, Δ. με Ναό, Β. με μάνδρα Ιωαν. Γ. Ταγαρά και Ν. με αλώνι ιδίου Ναού αντί 180 δρχ. Τον Ι. Ναό εκπροσωπούσε και στα δύο συμβόλαια ο επίτροπος Γεώργιος Παπαχαραλάμπους (3191/4.1.1911 και 4186/30.1.1912 αντίστοιχα συμβόλαια του συμβ. Κλεωνών Γεωργίου Τσαντήλα).

Με πράξη του το Κ.Σ. στις 31.1.1921 καθόρισε ότι κάθε οικογένεια θα πληρώνει ένα κοιλό σιτάρι δηλαδή 24 οκάδες για τη μισθοδοσία των εφημερίων και τις λοιπές ανάγκες του Ι.Ν. «Άγιος Βασίλειος».

Εξωκκλήσια

1) Το παρεκκλήσιο του Αγίου Βασιλείου (Νεκροταφείο).

2) Αρχαίος ναΐσκος της Ζωοδόχου Πηγής. Βρίσκεται Ν.Δ. του χωριού πάνω σε απόκρημνη και πετρώδη πλαγιά. Είναι μονόκλιτος Βασιλική, μικρός, χωμένος μέσα στη σπηλιά με κτιστή την είσοδό της. Πότε κτίστηκε ο ναΐσκος είναι άγνωστο, ασφαλώς όμως υπήρχε πολύ πριν των χρόνων της ελληνικής Επανάστασης. Υπάρχει παράδοση, ότι αυτή η σπηλιά είχε έξοδο στο Ναύπλιο. Παλαιότερα το μονοπάτι που οδηγούσε από το χωριό στην Παναγία ήταν , στο μεγαλύτερο μέρος του, οι τοίχοι του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Έχει χαρακτεί νέος δρόμος και ο προσκυνητής με αυτοκίνητο φτάνει μέχρι τη ρίζα του βράχου, όπου με τη φροντίδα του ιερέα Δημητρίου Μπαλάφα κατασκευάστηκε μικρή πλατεία. Τιμάται την Παρασκευή του Πάσχα. Με την Υ.Α. 15904/24.11.1962 ΦΕΚ 473/Β/17.12.1962 χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος το «Ασκητήριον εις τιμήν της Παναγίας εις τον Βράχον παρά το χωρίον Άγιος Βασίλειος».

 

3) Ο Προφήτης Ηλίας – 20 Ιουλίου, κτισμένος στον ομώνυμο λοφίσκο.

4) Αγία Τριάδα κάτω από το Σιδ/κό Σταθμό Δερβενακίων.

 

Διαλελυμέναι Μοναί της Αγίας Τριάδας:

Την 1.4.1853 ο Γεώργιος Ιωαν. Ταγαράς ανέφερε στο Υπουργείο Οικονομικών «ότι εις το χωρίον Άγιος Βασίλειος υπάρχουσι δύο διαλελυμέναι Μοναί. Η μεν καλουμένη Αγία Τριάς, κειμένη εις την ομώνυμον αυτής θέσιν και περιοριζομένη ανατολικώς με Γέφυραν, δυτικώς με Βράχον, μεσημβρινώς με Άγιον Σώστην και αρκτικώς με Βράχον. Η δε καλουμένη επίσης Αγία Τριάς, κειμένη επίσης εις την ομώνυμον αυτής θέσιν και περιοριζομένη ανατολικώς με Άγ. Κωνσταντίνον, δυτικώς με Αετόβουνον, μεσημβρινώς με Δαφνιάν και αρκτικώς με Αγ. Ιωάννην. Επίσης κείται εις το αυτό χωρίον και εις Βάλτος κείμενος κατά το αρκτικόν μέρος του Μετοχίου της μονής Αγ. Γεωργίου.

Επειδή δε τα ως είρηται δημόσια κτήματα προ πολλών ήδη ετών μη ενοικιαζόμενα, νέμονται υπό του τυχόντος και τούτου ένεκεν ζημιούται το δημόσιον Ταμείον. Δια τούτο παρακαλώ το Σ. Υπουργείον, όπως διατάξη τας αρμοδίας αρχάς και εκθέσωσιν αυτά εις πλειοδότησιν, καθόσον και εγώ έχω την διάθεσιν, όπως, ει δυνατόν, αναδειχθώ ενοικιαστής αυτών. Υποσημειούμαι ευσεβάστως ο ευπειθέστατος Γεώργ. Ιωαν. Ταγαράς δια του Κ. Ιωάννου.»

Το Υπουργείο την παραπάνω αναφορά τη διεβίβασε στον Οικονομικό Έφορο και ζήτησε να του αναφέρει πόσα στρέμματα είναι τα κτήματα αυτά και γιατί δεν ενοικιάζονται.

Στη συνέχεια ο τότε δήμαρχος Ευθ. Παπαντωνίου έδωσε τις παρακάτω πληροφορίες για τα δύο κατεστραμμένα εκκλησίδια της Αγίας Τριάδας στον Έφορο ο οποίος τις γνωστοποίησε στο Υπουργείο. Αυτό με το από 3.9.1853 έγγραφό του προσκάλεσε τον Έφορο να φροντίσει να ενεργηθεί χωρίς αναβολή τακτική και ακριβής καταγραφή και να του υποβάλει πίνακα με σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας πενταετούς ενοικίασής τους.

 

Όνομα βιβλίου: Ο ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΩΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19ος  – 20ός  Αιώνας

Συγγραφείς: Ξενοφών Ηλίας –Ζωή Ηλία

Τηλ. Παραγγελιών: 6946204409 

Γράψτε το σχόλιό σας.