facebook twitter youtube googleplus
on/off

Δ. ΑθηναίωνΕκδηλώσεις: Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

logo2ΤΕΧΝΕΣ • ΓΡΑΜΜΑΤΑ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

11

Επιστημονικός κλάδος:

Θετικές Επιστήμες

Πανεπιστήμιο:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
Πλήρης φοίτηση: 3 εξάμηνα
Μερική φοίτηση: 5 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://engineering.teicm.gr/msc

Με τον όρο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αναφερόμαστε στην παραγωγή ενέργειας από φυσικές διεργασίες, το απόθεμα των οποίων αναπληρώνεται με (επίσης) φυσικό τρόπο. Επί του παρόντος, το 8,8% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προέρχεται από ΑΠΕ. Οι αντίστοιχες διατάξεις παραγωγής είναι διασκορπισμένες σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματική καταξίωση.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του WorldWatch Institute του Φεβρουαρίου 2017 (www.ren21.net/gsr-2017/pages/summary), σήμερα, περίπου 9.800.000 άτομα, παγκοσμίως, εργάζονται είτε απευθείας στη βιομηχανία των ΑΠΕ είτε σε μονάδες παραγωγής και παροχής υποστηρικτικού υλικού. Εκτιμάται ότι οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ διπλασιάζονται κάθε 10 χρόνια, οπότε, το 2030 αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ το όριο των 20.000.000 θέσεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να διαθέτει πολύ μεγάλο δυναμικό σε όλα σχεδόν τα είδη των ΑΠΕ, και, κατά συνέπεια, οι στόχοι της θα πρέπει να τίθενται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικά όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ηλιακά συστήματα, το 2016, η Ελλάδα βρέθηκε στην 3η θέση παγκοσμίως, με το 7,2% των συνολικών ετήσιων αναγκών της σε ηλεκτρική ισχύ (2,1 GW) να καλύπτεται από Φ/Β συστήματα, υπολειπόμενη μόνον της Ονδούρας (9,8%) και της Ιταλίας (7,3%) – πηγή: WorldWatch Institute (Φεβρουάριος 2017).

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2017), κάθε ΜW ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ εξοικονομεί περίπου 70.000 €, κατ’ έτος, από την αγορά δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα και την εισαγωγή πετρελαίου. Έτσι, σήμερα, το συνολικό ετήσιο όφελος των ΑΠΕ για την Ελλάδα (5 GW) ανέρχεται στα 350.000.000 €.

Είναι ξεκάθαρο πως οι ΑΠΕ είναι οι μόνες πηγές ενέργειας που, ενώ δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, μπορούν να στηρίξουν μια συγκροτημένη και αξιόπιστη πρόταση, ικανή να αποτελέσει μακροπρόθεσμα το επόμενο ενεργειακό δόγμα της χώρας μας. Επ’ αυτού, το σχετικά ευνοϊκό νομικό πλαίσιο διασφαλίζει τις επενδύσεις στον κλάδο και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολύ μεγάλων επενδυτών.

  • Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ απαιτεί καλά καταρτισμένο, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδικευμένη αριστεία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προσφέρει ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελληνική Γλώσσα, με στόχο:

  • να ενισχύσει τις γνώσεις των αποφοίτων που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκόσμιου και διαρκώς εξελισσόμενου τομέα εργασίας.

Το Τμήμα μας προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να μετάσχουν σε σπουδές υψηλού επιπέδου και, αλληλεπιδρώντας με τα μέλη του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), να εξελιχθούν ως επιτυχημένα στελέχη σε επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων, τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην διεξαγωγή μαθημάτων, ενώ κατά το τρίτο λαμβάνει χώρα η εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Όταν ακολουθείται το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η διάρκεια των σπουδών επεκτείνεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα τέσσερα πρώτα προβλέπονται για την διεξαγωγή μαθημάτων και το πέμπτο για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Οι διαλέξεις των μαθημάτων διεξάγονται ενδεικτικά σύμφωνα με το παρακάτω  πρόγραμμα, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα οι εργαζόμενοι φοιτητές να το παρακολουθήσουν:

  • Πέμπτη 15:30 – 21:30
  • Παρασκευή 30 – 21.30
  • Σάββατο 09:00 – 12:00

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι προερχόμενοι από Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών (με σαφή σειρά προτεραιότητας Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί κ.ά.) καθώς επίσης και αυτοτελών Τμημάτων Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Φυσικών ή/και Ενεργειακών Πόρων και Φυσικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και  των πτυχιούχων αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων με ισχυρό υπόβαθρο στα Μαθηματικά και την Φυσική. Τελειόφοιτοι φοιτητές μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, καθόσον θεωρείται σημαντική η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας στα θέματα, με τα οποία ασχολείται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να προσφερθεί και στην αγγλική κατόπιν επαρκούς αριθμού αιτημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το περιεχόμενο του προγράμματος διαμορφώνεται με βάση όλες τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της έρευνας, οι οποίες σχετίζονται με τον σχεδιασμό, της εξέλιξη και την βελτιστοποίηση των συστημάτων αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα και υποχρεώσεις:

Βασικά Μαθήματα:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα βασικά μαθήματα, τα οποία βοηθούν τους φοιτητές να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες  γνώσεις για την σχεδίαση, την ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση των συστημάτων αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε κάθε βασικό μάθημα αντιστοιχούν έξη (6) μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς μονάδων (ECTS), όπου σε κάθε μονάδα αντιστοιχούν με βάση το ECTS 28 ώρες μελέτης.

Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία:

Η εργασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί από όλους τους φοιτητές κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών (ή του πέμπτου εξαμήνου σπουδών στην περίπτωση της μερικής φοίτησης).

Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μονάδες ECTS.

Η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θεωρείται θεμελιώδους σημασίας για την κατάρτιση του κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Γι’ αυτόν τον λόγο, αποτελεί πρωτότυπη εργασία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και βελτιστοποίησης συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ, η οποία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.

Η διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες και ακολουθεί η γραπτή εξέταση του μαθήματος. Οι διαλέξεις των μαθημάτων είναι τρίωρες (3) ανά εβδομάδα. Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα.

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής δεν μπορεί να αποτύχει στην εξέταση περισσοτέρων του ενός μαθήματος ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή το συγκεκριμένο μάθημα επανεξετάζεται στην διάρκεια των εξετάσεων 2ης ευκαιρίας στο τέλος Αυγούστου.

  • Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) αποκτάται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System units).
  • Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στα 400 €!
  • Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις των 800 € ανά εξάμηνο. Η καταβολή κάθε δόσης θα πρέπει να γίνει το αργότερο τριάντα ημέρες πριν την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου.
  • Σε κάθε κύκλο παρέχεται υποτροφία στον φοιτητή με την μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση, ίση με την πρώτη δόση των διδάκτρων (800 €).
  • Με βάση τον Ν.4485/2017 το 30% των φοιτητών παρακολουθεί το πρόγραμμα δωρεάν.

Σήμερα, που η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια διαρκώς αυξάνει, η περαιτέρω μελέτη και έρευνα πάνω στα συστήματα και τις διαδικασίες αξιοποίησης των ΑΠΕ είναι άκρως απαραίτητη. Επ’ αυτού, μέσω του Προγράμματος Μετα-πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», πιστεύουμε πως θα μπορέσουμε να εφοδιάσουμε την επιστημονική κοινότητα με άξια στελέχη, τα οποία θα είναι σε θέση να ηγηθούν του επόμενου κύματος οικονομικής ανάπτυξης.

Επικοινωνία:

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
Σχολή Μηχανικών – Πανεπιστημιούπολη Σερρών,
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες,

τηλ.: +30-23210-49124, -49125, -49270

fax: +30-23210-49285

e–mail: mech_eng@ihu.gr & amois@ihu.gr

web: http://engineering.teicm.gr/msc

12

Γράψτε το σχόλιό σας.