facebook twitter youtube googleplus
on/off

Δ. Νεάπολης - ΣυκεώνΕκδηλώσεις: Στο προσκήνιο τα άτομα με αναπηρία

Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Στο προσκήνιο τα άτομα με αναπηρία

♦ Ειδικό Εργαστήριο για επαγγελματίες υγείας και Ομάδα Εργασίας- Διαβούλευσης για την ίση πρόσβαση ΑμεΑ σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
♦ Από τις 16 έως και τις 20 Δεκεμβρίου ♦ Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής

 

 

6. toe-prosklisi_Page_1 6. toe-prosklisi_Page_2 6. toe-prosklisi_Page_3 6. toe-prosklisi_Page_4

 

Την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, την εξυπηρέτηση και την ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, προωθεί την επόμενη εβδομάδα ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, με δύο ξεχωριστές δράσεις, στο πλαίσιο του έργου Cross4all του Πρόγραμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και τους λοιπούς εταίρους του έργου από τη γείτονα χώρα, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών διοργανώνει ειδικό εργαστήριο εκπαιδευτικού χαρακτήρα για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με θέμα την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και την προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Ο βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες σε συμμετέχοντες που εργάζονται στους τομείς των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να υπερκεράσουν τις όποιες επιφυλάξεις και προκαταλήψεις έχουν σε σχέση με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία που απευθύνονται σε αυτούς, να βελτιώσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους, ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να εξυπηρετούν ικανοποιητικά άτομα με διάφορους τύπους αναπηρίας, και γενικότερα να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες ισότιμα προς όλους. Όσον αφορά τις θεματικές ενότητες του Εργαστηρίου, αυτές περιλαμβάνουν:

  • Τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας,
  • Το φαινόμενο του διασυνοριακού ιατρικού τουρισμού: mορφές και προβλήματα,
  • Ευάλωτες και αποκλεισμένες ομάδες: Ορισμοί, χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες ανάγκες,
  • Άτομα με αναπηρία: Νοοτροπίες, διακρίσεις και εμπόδια – Η διάσταση της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας – Στοιχεία για τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία – Ευρήματα πρόσφατων σχετικών ερευνών – Εισαγωγή στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας – Σχετικό θεσμικό πλαίσιο,
  • Εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία – Παροχή υπηρεσιών ίδιας ποιότητας στα άτομα με αναπηρία – Η σημασία της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης – Ηθικά πρότυπα για την υγειονομική περίθαλψη – Διαχείριση της διαφορετικότητας-κανόνες συμπεριφοράς,
  • Προσβασιμότητα και φιλικότητα υποδομών και υπηρεσιών – Βασικές πτυχές του ζητήματος της προσβασιμότητας – Παραδείγματα εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας – Οδηγίες, τεχνικές, εργαλεία και λοιπές πηγές γνώσης – Μορφές «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων – Εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, στο Ειδικό Εργαστήριο θα περιληφθούν προσωπικές εμπειρίες επαγγελματιών, ασκήσεις κατανόησης και μετάδοσης, εργασία σε επιλεγμένα κλινικά σενάρια, καθώς και επιδείξεις εργαλείων και τεχνικών. Το εργαστήριο είναι τριήμερο, διοργανώνεται στο Ξενοδοχείο CAPSIS Θεσσαλονίκης και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, θα υλοποιηθεί δύο φορές, και συγκεκριμένα:

  • 16-18 Δεκεμβρίου 2019 (15:00 – 20:00) και
  • 17-19 Δεκεμβρίου 2019 (9:00 – 14:00)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για

Ομάδα εργασίας-διαβούλευσης

Παράλληλα, τη Δευτέρα 16 (10:00 – 12:30) και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου (10:00 – 12:30), στο Ξενοδοχείο CAPSIS, στη Θεσσαλονίκη, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε Ανοικτή Ομάδα Εργασίας-Διαβούλευσης που διοργανώνει, ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση προτάσεων για τη στρατηγική αντιμετώπισης υφιστάμενων ανισοτήτων και εμποδίων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και φυσικών συναντήσεων, μεταξύ άλλων: θα παρουσιαστούν πρόσφατα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Cross4all και που αναδεικνύουν σειρά ζητημάτων πρόσβασης στην υγεία στους νομούς Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης, θα διατυπωθούν θέσεις και απόψεις διαφόρων φορέων και κατηγοριών εμπλεκομένων, όπως επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, στελεχικού προσωπικού ΟΤΑ, εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος και άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, κ.λπ., θα υπάρξει διαβούλευση επί των προτάσεων και των συστάσεων στις οποίες θα καταλήξει η ομάδα

Η σύσταση της ομάδας έχει ως απώτερο σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση «Εδαφικής Στρατηγικής και Συνεργασίας για την Προώθηση της Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Χωρίς Εμπόδια και Σύνορα, για Όλους». Οι προτάσεις στις οποίες θα καταλήξει η ομάδα, θα διαχυθούν στη συνέχεια σε σειρά φορέων -διασυνοριακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών- και θα προωθηθούν ως βάση για τον μελλοντικό σχεδιασμό προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων για την περίοδο 2020-2023.

Προκειμένου να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στην ομάδα εργασίας, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με e-mail στη διεύθυνση c4a.project@gmail.com
αναφέροντας την ηλεκτρονική διεύθυνση ή το τηλέφωνο επικοινωνίας, όπου επιθυμούν να ενημερωθούν για τις συναντήσεις της ομάδας. Να σημειωθεί ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις και για τις δύο δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας κ. Αλέξανδρο Μουρούζη (Τ: +306977618182, mourouzi@hotmail.com).

Γράψτε το σχόλιό σας.