facebook twitter youtube googleplus
on/off

Δ. ΡεθύμνηςΕκδηλώσεις: Ρεθεμνιώτικο καρναβάλιΙ – Ολομέλεια – 1η Απολογιστική Συνάντηση

karnavali rethimnoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση   Αρκαδίου 50, 74100 Ρέθυμνο

Τηλ.          28310 40142

28310 40150-52

Φαξ           28310 40149

Email    typoskedir@gmail.com

Προς: MME

1η Συνάντηση απολογισμού 2015

Το πρώτο μέρος των  συναντήσεων που αφορούν στην καταγραφή των στοιχείων που χρήζουν επισήμανσης  ολοκλήρωσε την  Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 η ολομέλεια των Καρναβαλικών Ομάδων, λίγες ημέρες πριν την επίσημη καθιερωμένη συνάντηση  για τον τελικό απολογισμό του  Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2015.

Εκτός από τα θέματα ημερήσιας διάταξης τέθηκαν αρκετά θέματα προς συζήτηση τα οποία και θα απασχολήσουν αναλυτικά τις επόμενες ολομέλειες. Μέχρι τότε η Οργανωτική Επιτροπή ξεκίνησε μια σειρά ενημέρωσης και συλλογής πληροφοριών για σημαντικά θέματα όπως : η στέγαση των αρμάτων, η απόδοση της εκστρατείας ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ και άλλα.

Συγκεκριμένα, αναδύθηκε για άλλη μια φορά η αναγκαιότητα διερεύνησης επιλογών  για τη στέγαση και τη δημιουργία των αρμάτων καθιστώντας σαφές πως η διαχείριση αυτού του ζητήματος απαιτεί σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση, καθώς η παρουσία αρμάτων συνιστά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και αναγκαία  κομμάτια του   θεσμού. Μάλιστα, αρκετοί  υπογράμμισαν τις προγενέστερες προσπάθειες δημιουργίας αποθηκών που παρέμειναν ωστόσο ατελέσφορες και  διατύπωσαν   το αίτημα της εξέτασης υπάρχουσας μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Τα αποτελέσματα του ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ απασχόλησαν έντονα την ολομέλεια , καθώς η αρκετά μειωμένη και απρόθυμη σε μεγάλος μέρος της συμμετοχή, θα μπορούσαν να ερμηνευτούν  ως ένα γεγονός που θεωρείται «δεδομένο» στην κοινωνία και τους επιχειρηματίες,  προκαλώντας τελικά ένα αβάσταχτο βάρος στους διοργανωτές  του , δηλαδή στο Δήμο και τις ομάδες, με άνιση ανταποδοτικότητα. Οι καρναβαλικές ομάδες εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους και  έθεσαν τα ερωτήματά τους, ενώ σύντομα θα κληθούν να αποφασίσουν για αυτό το θέμα όσον αφορά τις μελλοντικές διοργανώσεις.

Τέλος, το σώμα της ολομέλειας των ομάδων ενημερώθηκε πλήρως από το Διευθυντή της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ κο Γιώργο Γύπαρη για τη συνολική πορεία  και την έκβαση των γεγονότων που αφορούσε στη διακήρυξη «Ήχος και Φως Νυχτερινής και Μεγάλης Παρέλασης του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015».

Ο κ. Γύπαρης ανέφερε τα κάτωθι:

1)      Στις 22/1/2015 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 46-16/1/2015 διακήρυξη με τίτλο «Ήχος και Φως του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2015», με ημερομηνία διαγωνισμού στις 29/1/2015. Η διακήρυξη αυτή είχε συνολικά 7 εκδηλώσεις με πρώτη εκδήλωση τη νυχτερινή και τη μεγάλη παρέλαση συνολικού προϋπολογισμού 26.550,00 €. Προσφορές κατατέθηκαν από τους κ. Αποστολάκη, κ. Βερδινάκη και κ. Χαλκιαδάκι για όλες τις εκδηλώσεις εκτός αυτής της Νυχτερινής και της Μεγάλης παρέλασης, για τις οποίες αναζητούσαμε έναν ανάδοχο και όχι να τεμαχισθεί σε 4 τμήματα , καθόσον η εμπειρία από τις προηγούμενες χρονιές δεν ήταν θετική, αφού δεν υπήρχε ομοιόμορφη ποιοτικά κάλυψη.

2)      Η Διακήρυξη του ήχου έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Για την περίπτωση δε του άγονου διαγωνισμού στη  νομοθεσία προβλέπονται οι εξής εναλλακτικές λύσεις:

α) είτε να επαναπροκηρυχθεί με τους ίδιους όρους (ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, ίδιος προϋπολογισμός),

β) είτε να γίνει διαπραγμάτευση με τους ίδιους όρους (ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, ίδιος προϋπολογισμός),

γ) είτε να τροποποιηθούν οι όροι (άλλες τεχνικές προδιαγραφές, άλλος προϋπολογισμός) και να επαναπροκηρυχθεί.

3)      Τελικά από την ΚΕΔΗΡ, και σύμφωνα με την ομόφωνη άποψη της Οργανωτικής Επιτροπής του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, δημοσιεύθηκε στις 5/2/2015 η με αρ. πρωτ. 198-4/2/2015 διακήρυξη με τίτλο «Ήχος και Φως Νυχτερινής και Μεγάλης παρέλασης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2015» όπου υπήρχε τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών ώστε να εξασφαλιστεί η βέβαιη αλλά και ποιοτική κάλυψη της Νυχτερινής και της Μεγάλης παρέλασης με αυξημένες ποιοτικές απαιτήσεις που δικαιολογούν αυτή την αύξηση του προϋπολογισμού.

4)      Στο δεύτερο διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο προσφορές. Η μία εξ αυτών του κ. Βροντάκη και η δεύτερη προσφορά της εταιρίας H&R LTD. Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε καταρχήν ότι δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτές καμία από τις 2 προσφορές καθώς παρουσίασαν και οι 2 κωλύματα και ετοίμασε το σχετικό πρακτικό το οποίο έδωσε και στους δύο διαγωνιζόμενους και τους ενημέρωσε ότι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Και οι δύο διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα ενστάσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ σε έκτακτη συνεδρίαση στις 12/2/2015 τις εξέτασε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της νομικής συμβούλου του Δήμου κας Μαρίας Ψαρουδάκη. Μετά από προσεκτική εξέταση  απέρριψε την ένσταση του κ. Βροντάκη και έκανε δεκτή την ένσταση της H&R LTD, σύμφωνα με το αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης.

Εκ περισσού αναφέρω ότι την Παρασκευή 13/2/2015 ο κ. Βροντάκης απέσυρε την ένστασή του.

Την ίδια ημέρα η επιτροπή του διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ προχώρησε στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της H&R LTD στην οποία και έγινε η ανάθεση της υπηρεσίας.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες αναφορές που έχουν γίνει για το διαγωνισμό ο κ. Γύπαρης ανέφερε: « Όσον αφορά  το θέμα της έγγραφης βεβαίωσης για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σας ενημερώνουμε ότι δίνεται στον ανάδοχο του ήχου αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και συντήρησης και πριν να ξεκινήσει η λειτουργία του ηχητικού εξοπλισμού. Έγγραφη βεβαίωση για την εκδήλωση που προγραμματιζόταν για τις 21/2 και 22/2 δεν μπορούσε να δοθεί από τις 29/1, γιατί στο μεσοδιάστημα μπορούσε να προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Μετά από σχετικό αίτημα που υποβάλλαμε στο Δήμο Ρεθύμνης στις 21/1/2015, λάβαμε τη βεβαίωση του ηλεκτρολόγου στις 16/2/2015 και με τις κατάλληλες προσαρμογές εξελίχθηκαν όλα ομαλότατα.

Όσον αφορά την άδεια κατάληψης για τις σκαλωσιές όπου τοποθετείται ο ηχητικός εξοπλισμός η ΚΕΔΗΡ την παραλαμβάνει  από το Δήμο Ρεθύμνης και βάσει αυτής τοποθετούνται. Την άδεια κατάληψης τη λάβαμε στις 9/2/2015.

Τέλος,  η ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως σε όλα τα δημόσια έργα, έτσι και στον ήχο του καρναβαλιού, είναι αρμοδιότητα του εργολάβου που  χρησιμοποιεί τις σκαλωσιές  για την τοποθέτηση του εξοπλισμού του και για  τις υπηρεσίες που προσφέρει.»

Οι εκπρόσωποι των ομάδων , αφού ενημερώθηκαν διεξοδικά και κατόπιν ερωτημάτων τους, έδωσαν ραντεβού για την καθιερωμένη μεγάλη συνάντηση του συνολικού απολογισμού, η οποία θα ακολουθήσει σε λίγες μέρες και θα είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θέλει να ενημερωθεί πλήρως για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2015. Η  ημερομηνία και ο τόπος συνάντησης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Γράψτε το σχόλιό σας.