facebook twitter youtube googleplus
on/off

Άγιος ΒασίλειοςΆρθρα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ “ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”

askitirio-zoodohos-pigi-agiou-vasileiouΟι πλείστοι των κατοίκων ήταν Στεφανιώτες, οι οποίοι μετά την Επανάσταση μετοίκησαν στον Άγιο Βασίλειο και έκτισαν μερικά σπίτια κοντά στους πρόποδες του όρους Δαφνιά και γύρω από το Ναό του Αγίου Βασιλείου (Νεκροταφείου) από τον οποίο προήλθε το όνομα του χωριού.

Κατά την τουρκοκρατία ανήκε στο βιλαέτι του Άργους. Στα δεφτέρια του αρχείου Περούκα σημειώνεται ότι τα «τυπώματα» των χαρτίων του χωριού Αϊβασίλης ανέρχονταν για το χρονικό διάστημα (1805-1812) σε 1.372 γρόσια (επιδικαζόμενο ποσό), 1.194 αποδιδόμενο, κανονικός αριθμός δελτίων 24 και κατ’ εξαίρεση το έτος 1811 δελτία 18.

Δημοτικό Σχολείο

Σε κατάσταση του Παναγιώτη Κορδία 16.10.1829 αναγράφονται, ότι φοιτούσαν στην Τρίτη κλάση της Ελληνικής Σχολής Άργους οι παρακάτω μαθητές με α.α. 7 έως 15 από το χωριό Στεφάνι: Δολφίνης Κων-νος, Παπά Αντωνίου Ευθύμιος, Παπα Ανδριανού Μιχαήλ, Μπαρακτάρης Αναστάσιος, Παπα Αθανασίου Αναστάσιος, Μπαρλάς Σωτήρος, Κατζιγιάννης Αναστάσιος και Βασιλάκος Παναγιώτης.

 

1. Ίδρυση:

Με το από Ιούλιο 1859 έγγραφο του ΥΕΔΕ διορίστηκε στο «αρτισύστατο σχολείο» ο Δημ/λος Κουμαντέας Θεόδωρος. Από την ίδρυση του 1859 έως σήμερα λειτουργεί συνεχώς.

2. Μεταβολές: Λειτουργούσε ως μονοτάξιο μέχρι το έτος 1919.

- Στις 19.5.1893 καταργήθηκε το Γραμματοδιδασκαλείο Στεφανίου και το τριτοβάθμιο Δ.Σ. Αγίου Βασιλείου προήχθη σε δευτεροβάθμιο και συνενώθηκε σ’ αυτό και το του Στεφανίου. (ΦΕΚ 90/19.5.1893 Μέρος Α΄ τεύχος Α΄ σ. 434).

- Στις 29.8.1919 προήχθη σε διτάξιο (ΦΕΚ 183/17.8.1919).

- Με το 17713/30.3.1934 έγγραφο του Υπουργείου προήχθη σε τριτάξιο (ΦΕΚ 101/1934). Από το σχολικό έτος 1952 – 53 λειτουργούσε ως τετρατάξιο.

- Με το από 495/4.6.1966 Β.Δ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 122/13.6.1966 τ. Α΄ συγχωνεύτηκε το 4/θέσιο Δ.Σ. Αγίου Βασιλείου με το 1/θέσιο Δ.Σ. Χανίων Αγίου Βασιλείου σε ένα 5/θέσιο. Το Δ.Σ. Χανίων ιδρύθυκε το 1955 και λειτούργησε μέχρι και το σχολικό έτος 1965 – 66.

- Από το σχολικό έτος 1967 – 68 λειτούργησε ως τετραθέσιο.

5. Στέγαση

Από την ίδρυση του 1859 – 1902 στεγαζόταν σε διάφορα ιδιωτικά οικήματα. Το 1883 στεγαζόταν σ’ ένα δωμάτιο ανώγειο μήκους 6 πήχεων ιδιοκτησίας του Χρήστου Παπά Ιωάννου, που είχε μισθώσει ο δήμος και πλήρωνε μηνιαίο ενοίκιο 5 δρχ. Επίσης στεγάστηκε σε οικίες ιδιοκτησίας Ιωάννη Α. Ξύδη από 1887 – 1892 με μηνιαίο μίσθωμα 8 δρχ, Ιωάννη Παπανδρέου το 1893 με μηνιαίο μίσθωμα 30 δρχ. και από το 1894 μέχρι το 1902 που κτίστηκε το δημόσιο διδακτήριο στην οικία του Χρήστου Παπά Ιωάννου με μίσθωμα 20 δρχ.

 

Παλαιό Σχολείο: Το 1902 κτίστηκε μονοτάξιο διδακτήριο που στοίχισε 12.273 δρχ. επί κοινοτικού οικοπέδου έκτασης ενός περίπου στρέμματος με όρια ιδιοκτησιών Δ. Γεωργίου Χρ. Παπαϊωάννου, Ν. Γεωργίου Γεωργ. Ταγαρά Β. και Α. με δρόμους. Το οικόπεδο αυτό το Κ.Σ. ύστερα από τις 50/8.11.1952 και 61/15.12.1952 πράξεις του παρεχώρησε δωρεάν στη Σχολική Εφορεία του Αγίου Βασιλείου με το 2613/30.12.1953 συμβόλαιο που υπέγραψαν ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας Καραμέρος Ευθ. Χρήστος και Βαρδάκας Γεωρ. Αντώνιος Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας.

Το έτος 1918 το Κ.Σ. επέβαλε άμεσους φόρους στους κατοίκους, γιατί στο Σχολείο φοιτούσαν πάνω από 140 μαθητές και έπρεπε να προαχθεί σε διτάξιο (31/9.12.1918).

Το 1927, επειδή οι μαθητές έκαναν μάθημα στο διάδρομο και υπήρχε κίνδυνος το Σχολείο να υποβιβαστεί από διτάξιο σε μονοτάξιο, το Κ.Σ. ψήφισε πίστωση 30.000 δρχ. για την επέκτασή του. Το επόμενο έτος 1928 ο Πρόεδρος λογοδότησε για τις δαπάνες τελειοποίησης δύο αιθουσών μήκους 15 μέτρων (155/23.6.1927 και 189/13.5.1928).

Το 1952 το Σχολείο προήχθη σε τετρατάξιο και τότε χωρίστηκε η μεγαλύτερη αίθουσα σε δύο.

Το αρχικό διδακτήριο, που είχε κτιστεί σύμφωνα με το σχέδιο του Νομομηχανικού Δ. Καλλία, με τις προσθήκες λειτούργησε μέχρι το έτος 1960. Με την Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/1585/31084/10.6.1992 ΦΕΚ 452/Β/10.7.1992 το αρχικό μόνο κτίριο χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Δημοτικό Σχολείο στα Χάνια: Το 1955 ιδρύθηκε μονοτάξιο Δημ. Σχολείο στα Χάνια Αγίου Βασιλείου, το οποίο στεγαζόταν σε μισθωμένο κτήριο 30 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 250 δρχ., με 46 μαθητές και υπηρετούσε δάσκαλος ο Μιχαλόπουλος Γεωρ. Δημήτριος. Αυτό λειτούργησε μέχρι και το Σχολικό έτος 1965-66.

Σημερινό Σχολείο: Το καινούριο διδακτήριο κατασκευάστηκε το 1960 επί οικοπέδου έκτασης 5.986 τ.μ., που απέκτησε διαδοχικά η Σχολική Εφορεία στη θέση «Γούβα» 1) Με αγορά αγρού 3.382,5 τ.μ. από τον  Ξύδη Αν. Ιωάννη ή Χήρας αντί 7.440 δρχ. (3068/18.5.1955 συμβ.), 2) Με δωρεές εν ζωή αγρών των: α) Οικονόμου Νικ. Δημητρίου έκτασης 1500 τ.μ. περίπου (3067/18.5.1955 συμβ.), β) Αφών: Κων-νου, Χρήστου, Ευαγγέλου και Γεωργίου Δημητρίου Κλάρου – Αφών Νικολάου, Δημητρίου, Ιωάννη και Παναγιώτη Γεωργίου Μπούμπα – Σπυρίδωνα Γεωρ. Βαρδάκα και Μαριγώ χήρας Παναγ. Νάκου το γένος Γεωργίου Βαρδάκα συνολικής έκτασης ½ στρέμματος περίπου (3325/27.4.1956 συμβ.), γ) Σπυρίδωνα Χρ. Πίπιλου 400 τ.μ. περίπου (3504/12.12.1956 συμβ.) και δ) Αναστασίου Παν. Μπινιάρη, ο οποίος διέμενε στις ΗΠΑ 800 τ.μ. (3554/31.1.1957 συμβ.).

Το νεόδμητο 6/θέσιο διδακτήριο εγκαινιάστηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας το 1964 (πράξη Κ.Σ. 17/4.10.1964).

Σήμερα λειτουργεί ως 4/θέσιο και από το Σχολικό έτος 1977-78 λειτουργεί και Νηπιαγωγείο. Στις 17.2.2005 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Νηπιαγωγείου, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2004, προϋπολογισμού 248.000 ευρώ από το Νομάρχη κ. Νίκο Ταγαρά.


agios-vasileios

Όνομα βιβλίου: Ο ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΩΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19ος  – 20ός  Αιώνας

Συγγραφείς: Ξενοφών Ηλίας –Ζωή Ηλία

Τηλ. Παραγγελιών: 6946204409

Γράψτε το σχόλιό σας.